Món

Estàndard

Per què sortir de la feina a les 18h?

Mapa de fusos horaris europeus / Pol Rius
Mapa de fusos horaris europeus / Pol Rius

 

 

El desfasament horari amb Europa

Mentre a tot Europa és normal que els pares acabin de treballar a les 6 de la tarda, a Espanya gairebé tothom surt més tard. Durant els últims anys s’ha parlat molt dels inconvenients d’aquest desfasament horari, que fa que passem menys temps en família i dormim poc. A Catalunya, el Parlament va impulsar el 2015 una reforma per adaptar-nos al ritme europeu, i ara el Govern espanyol ha anunciat que promourà un pacte perquè la jornada laboral finalitzi a les 6 de la tarda.

Per què a Espanya els horaris són diferents?

Molta gent creu que, si dinem entre les 2 i les 4 de la tarda i sopem entre les 9 i les 10 de la nit, és pel clima i per la singularitat cultural. Però, en realitat, no té res a veure amb això. Es tracta d’una herència de la dictadura de Franco. El 1942, quan els nazis van ocupar França i hi van imposar el seu fus horari, Franco va decidir posar el rellotge d’Espanya a la mateixa hora com a gest de simpatia cap al dictador alemany: Hitler. Per això, encara que, per situació respecte al meridià de Greenwich, ens correspon la franja horària d’Anglaterra o Portugal –on és una hora menys– continuem sincronitzats amb França i Alemanya. Només les illes Canàries mantenen el fus horari del meridià de Greenwich.

Tot i això, la principal raó no és aquesta, sinó el fet que, durant la dictadura, els temps eren difícils i molts treballadors tenien dos llocs de treball. Això suposava que molts pares tenien una feina entre les 8 del matí i les 3 de la tarda i, a partir de les 4, anaven a una altra. Quan, amb l’arribada de la democràcia, l’economia va ser millor, ja no s’havia de fer doble jornada, però els horaris ja s’havien instal·lat en la societat.

Així que, quan a Espanya estem acabant de dinar, als països europeus –on sol paren mitja hora o una hora per dinar al migdia– estan a punt de finalitzar la jornada laboral. I quan a Espanya estem sopant, als països europeus ja han fet la digestió i la televisió emet els programes amb més audiència. Al nord del Pirineu, per exemple, un programa d’èxit per a nens, com Master Chef Júnior, començaria a les 8:30 de la nit i no les 10:30.

Els horaris tardans afavoreixen que a Espanya la gent dormi menys a la nit –una mitjana de 7,1 hores– que en la resta dels països d’Europa. Segons alguns estudis, això fa que anem més cansats, la qual cosa disminueix la concentració tant dels adults a la feina com dels nens a l’escola. Espanya és un dels països amb més índex d’accidents laborals i també amb més fracàs escolar. A llarg termini, la falta de descans pot provocar problemes de salut com diabetis, hipertensió o cardiopaties.

L’altre gran problema és la conciliació familiar. Una pausa llarga per dinar fa que els pares acabin tard de treballar i no tinguin gaire temps per dedicar als fills o per al lleure. L’horari tardà també és un factor de desigualtat que perjudica especialment les dones, ja que es continuen ocupant més elles de les tasques de la casa que els homes.

Realitzar una jornada laboral més intensiva o més flexible, que permetés acabar a les 6 de la tarda, no només milloraria la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Segons diferents estudis, també beneficiaria la productivitat dels treballadors, que estarien més motivats. Així que una distribució més racional del temps ens faria a tots més feliços.

Dades

Els espanyols dormen de mitjana 7,1 hores diàries, una hora menys que la mitjana europea.

Els espanyols treballen de mitjana 1.691 hores l’any. Moltes més que països com Alemanya (1.366), Holanda (1.420) o França (1.420).