Vida

Estàndard

El consum de tabac obstaculitza el desenvolupament

Cada 31 de maig l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recorda la necessitat d’acabar amb l’epidèmia del tabaquisme. Una addicció que no només perjudica els fumadors i el seu entorn sinó que també afecta els sistemes nacionals de salut, les economies dels països, el canvi climàtic i, en definitiva, el propi desenvolupament dels estats. Per aquest motiu, l’OMS ha triat per 2017 el lema El tabac: una amenaça per al desenvolupament.

El consum directe o indirecte de tabac causa 6 milions de morts anuals, una xifra que podria ascendir fins els 8 milions si no es prenen les mesures adequades encaminades a promoure la reducció del consum. De fet, entre les fites fixades per l’Organització de Nacions Unides (ONU), que pretén complir en l’any 2030 (l’anomenada Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible), s’inclou la reducció d’un terç de les morts prematures per malalties no transmissibles a tot el món. Entre aquestes apareixen les malalties cardiovasculars, el càncer i les afeccions pulmonars.

Efectes sociosanitaris

La incidència del tabac en la salut de les persones és evident però també influeix en els sistemes nacionals de salut. Com més malalts necessiten tractament, més diners haurà de dedicar l’estat a finançar-los. En conseqüència, els ingressos que els governs podrien dedicar a altres polítiques de desenvolupament estan destinats a combatre els efectes del tabaquisme. Segons dades de l’OMS, el 80% de les morts derivades del tabac es produeixen en els països amb ingressos baixos o mitjans. En aquests països, les persones dediquen menys recursos a les necessitats bàsiques com l’alimentació o l’educació, però també a l’atenció sanitària. D’aquesta manera, també s’està perpetuant la bretxa de les desigualtats sanitàries i de pobresa.

Contribució al canvi climàtic

Per satisfer la demanda mundial de tabac són necessaris cultius extensius, és a dir, grans plantacions. Per aquest motiu, en la seva producció es fan servir enormes quantitats de productes químics, com plaguicides o fertilitzants que poden ser tòxics. El seu ús pot contaminar fonts de subministrament d’aigua, bàsiques per a la vida de qualsevol poble. A més, els grans cultius són responsables de la desforestació del planeta en un 4%.

La contaminació relacionada amb el tabac està lluny d’acabar en els cultius. En tota la indústria derivada de la fabricació de productes de tabac, es generen dos milions de tones de residus sòlids. L’eliminació d’aquests residus implica també un repte mediambiental a nivell mundial.

Compromís individual i col·lectiu

Les campanyes promogudes per l’OMS amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac s’enfoquen en les polítiques governamentals però també en les accions individuals de cada ciutadà. D’una banda, els estats poden incrementar els impostos relacionats amb el consum de tabac. D’aquesta manera, es desincentiva la compra i, si no, l’augment d’ingressos es pot destinar a la lluita contra el tabaquisme. D’altra banda, les campanyes de conscienciació sobre les conseqüències que pot comportar el consum de tabac a nivell de salut, econòmic i mediambiental són clau per reduir o rebutjar el consum de tabac.

Finalment, l’OMS també insta els fumadors a comprometre’s a no consumir més tabac. En cas de no ser així, els aconsella demanar ajuda per aconseguir-ho. D’aquesta manera, no només millorarà la seva salut sinó també la del seu entorn directe. A més, posaran el seu granet de sorra per a l’eradicació d’aquesta epidèmia mundial.

Etiquetes