Societat

Estàndard

Cooperativisme: la unió fa la força

El terme globalització està present en el nostre dia a dia gairebé sense distingir el tema al qual ens referim. Es parla de globalització en l’economia, el treball, la indústria, l’esport, les empreses, etc… Un model fruit del capitalisme el principal objectiu del qual és augmentar els beneficis. Indubtablement el capitalisme és dominant i la globalització innegable però, tot i això, hi ha altres models d’organització social i econòmica centrats en valors diferents. És el cas del cooperativisme que reivindica els seus principis de solidaritat i equitat el primer dissabte de juliol.

Igualtat i responsabilitat

El model organitzatiu de les cooperatives consisteix en la lliure associació de membres sota uns valors de cooperació i responsabilitat amb l’objectiu d’obtenir un benefici comú. Es regeixen per la igualtat ja que tots els membres tenen els mateixos drets i deures. Per això, es comprometen al suport mutu entre socis i companys en el moment de solucionar problemes comuns. Individualment, accepten dur a terme l’esforç necessari per aconseguir fites acordades col·lectivament. Totes les decisions es prenen per democràcia directa, és a dir, mitjançant la participació i votació de tots els socis en la gestió de la cooperativa. Els membres són els que aporten el capital, el gestionen i reparteixen els beneficis aconseguits de manera equitativa entre els socis.

El compromís de les cooperatives no es limita al benefici dels propis membres sinó que inclouen el desenvolupament econòmic, social, polític i mediambiental de la comunitat en la qual exerceixen la seva activitat. Per aquestes característiques, el cooperativisme facilita l’accés a la generació de riquesa i contribueix a eradicar la pobresa. A diferència del capitalisme, les cooperatives es focalitzen en la persona i no en el capital.

Actuació local, unió global

Tot i estar centrades en comunitats, les cooperatives s’integren internacionalment i se les reconeix com un agent vàlid i diferent tant en assumptes nacionals com internacionals. L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) agrupa a nivell mundial a totes les cooperatives i des de 1923 va establir el primer dissabte de juliol com a Dia Internacional de les Cooperatives per reivindicar els seus valors i el seu model organitzatiu. A partir de 1992, les Nacions Unides es va unir a aquesta reivindicació i reconeixement.

Segons dades de l’Organització de Nacions Unides, actualment el cooperativisme compta amb mil milions de socis. Aquest model organitzatiu dóna feina directament o indirectament a 250 milions de persones a tot el món. Segons dades del World Co-operative Monitor, les 300 cooperatives més importants del món van facturar durant 2016 més de 2,5 bilions de dòlars.

Els Pioners de Rochdale

El naixement del moviment cooperatiu se situa el 1844 a la ciutat de Rochdale, Anglaterra. Llavors un grup de 28 treballadors del sector tèxtil van perdre els seus llocs de treball per fer vaga. A partir d’aquí, van decidir crear una empresa a la qual van anomenar Societat Equitativa dels Pioners de Rochdale. Tots ells van aportar 28 penics per a la seva constitució i van establir uns principis per a ser respectats pels membres.

Les normes acordades van ser presentades a la Cambra dels Comuns del Regne Unit i des de llavors els anomenats Pioners de Rochdale són coneguts per ser els impulsors de les cooperatives actuals. Els acords van ser el pilar fundacional dels valors solidaris i equitatius del cooperativisme.

Etiquetes