Vida

Estàndard

L’addicció, malaltia crònica

Avui en dia la informació i el coneixement que existeixen sobre el consum de drogues i les seves conseqüències no escapa a ningú. Tot i així el consum d’aquestes substàncies, siguin legals o il·legals, continua creixent en una tendència que es repeteix tant a escala nacional com internacional. Per què continuem consumint? Com ens pot afectar en un futur? A qui podem demanar ajuda? Afortunadament es tenen resposta a totes aquestes preguntes.

Les drogues contenen substàncies psicoactives, és a dir, substàncies químiques que en introduir-se a l’organisme afecten el sistema nerviós i, per tant, alteren la conducta de l’individu, l’estat d’ànim i les percepcions. El consum de psicoactius data de molt antic i, en certs casos, s’ha normalitzat tant el seu consum que s’arriba a oblidar que es tracta de drogues. Aquest és el cas de les substàncies legalitzades com l’alcohol i el tabac. Malgrat tot, contenen substàncies psicoactives que poden generar dependència i, per tant, addicció.

Afectació del cervell

Es defineix l’addicció com una malaltia crònica del cervell. Les substàncies psicoactives modifiquen la seva estructura i el seu funcionament. La persona addicta sentirà una necessitat imperiosa de consumir arribant a conductes perilloses i alterant les relacions humanes. Així, buscarà l’alleujament del seu estat d’ànim a través del consum de drogues. Es considera que una persona és addicta quan no pot viure sense el consum de la substància psicoactiva.

Els motius per a l’inici del consum de substàncies psicoactives són molt diversos. Poden estar associats a l’oci, a la necessitat d’exigir un rendiment més elevat al nostre cos, per evadir-se de certes situacions socials o emocionals desfavorables, etc… L’afectació que aquestes substàncies tenen sobre el cervell dificulta el control del consum. Caure en l’addicció, doncs, és més fàcil del que pugui semblar. Per sortir-ne, en canvi, primer s’ha de reconèixer el problema i després tenir molta força de voluntat per enfrontar-se a un mateix, a les reaccions del propi cos i del cervell. Tal com estipula la pròpia definició d’addicció es tracta d’una malaltia crònica. Per tant, no acaba de desaparèixer mai sinó que s’ha d’aprendre a viure amb ella. Per aconseguir-ho molts addictes recorren a ajuda especialitzada.

Augment del consum de cocaïna

La cocaïna és la responsable de la majoria d’inicis de tractament a Europa. Després d’uns anys de davallada del seu consum com a conseqüència de la crisi econòmica, aquesta substància psicoactiva ha tornat a situar-se entre les més consumides. De fet, segons l’Informe Europeu sobre Drogues 2016, Espanya és el país on més persones han provat la cocaïna en alguna ocasió. A més, Barcelona és, després de Londres, la ciutat europea amb més presència de cocaïna a les aigües residuals.

L’informe de l’associació contra l’addicció Projecte Home alerta de l’augment del consum de cocaïna. Entre els seus pacients, un 45,7% han iniciat tractament per aquest motiu. Aquest percentatge representa un 7,7% més respecte les dades de 2015. En segon lloc, un 37,1% dels pacients demanen ajut per addicció a l’alcohol i un 7,7% ho fa per l’heroïna. L’associació ha observat també un repunt de les addiccions relacionades amb el joc, les apostes o l´ús d’Internet i el mòbil.

Perfil de pacient

Segons l’experiència de Projecte Home, la majoria de persones ateses per l’organització són homes al voltant dels 40 anys i amb estudis primaris o sense finalitzar. A més, l’associació constata que les persones que consumeixen drogues sovint prenen més d’una, el que es coneix com policonsum. Així, normalment barregen alcohol, cànnabis, ansiolítics i tabac. Com a conseqüència d’aquesta pauta, el consum és més tòxic i provoca trastorns psiquiàtrics.

El consum entre els joves

Pel que fa al consum entre els menors d’edat, el principal motiu d’inici de tractament és per un abús de cànnabis, concretament en el 83% dels casos. Al igual que en els adults, sovint es barreja aquest consum amb el de l’alcohol.

Les dades de l’últim informe no són gaire encoratjadores ja que revelen molta precocitat en el consum. La mitjana d’edat en l’inici de consum d’alcohol se situa en els 13 anys i mig, 14,2 per la cocaïna i 16,9 per a l’heroïna. En la majoria dels casos, els joves que s’inicien en el consum de substàncies psicoactives pateixen entorns socials i familiars conflictius, situacions d’aïllament o abusos. En el 43% dels casos, existeix també un trastorn psicològic, el doble que fa cinc anys.

Etiquetes