Societat

Estàndard

Per què Espanya lidera l’abandonament escolar precoç?

Lev/Flickr

Els joves espanyols són els que abans deixen d’estudiar comparats amb la resta de joves de la Unió Europea. Només els adolescents de Malta se situen per davant. La tasa d’abandonament escolar precoç se situa a Espanya en el 19%, gairebé el doble del la de la UE (10,7%). Es considera abandonament escolar precoç quan els joves d’entre 18 i 25 anys surten del sistema educatiu sense haver obtingut una titulació postobligatòria. Entre ells s’inclouen també els que no han aconseguit el títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Donades les condicions actuals, els experts afirmen que és necessària una formació postobligatòria per desenvolupar-se socialment i laboral.

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha realitzat un informe en què desgrana les causes de l’abandonament escolar precoç. Segons les seves dades, conclou que actualment 687.430 joves d’entre 18 i 25 anys no tenen el graduat d’ESO i no estudien. Però, què es el que reté els joves a les aules? Per què a Espanya hi ha més abandonament que a la resta d’Europa? CCOO troba la resposta a les polítiques educatives i a les variacions de la situació econòmica i el mercat laboral.

La crisi omple les aules

L’informe estableix tres períodes diferents per tal d’observar l’evolució de l’abandonament escolar precoç. En 25 anys s’ha reduït del 41% al 19% de manera irregular. En el primer període, entre els anys 1992 i 2000, la taxa d’abandonament es va reduir d’un 29%. Això coincideix amb la implantació de la nova llei educativa, la LOGSE, i l’obligatorietat d’estudiar fins els 16 anys.

Aquest primer període va estar seguit per un augment en l’abandonament dels estudis del 8,9%. Es va donar entre els anys 2000 i 2008 quan a Espanya hi havia una situació econòmica favorable. Llavors molts joves van decidir deixar les aules per incorporar-se al mercat laboral, majoritàriament en els sectors de l’hostaleria i la construcció desenvolupant tasques no qualificades.

L’arribada de la crisi econòmica el 2008 i la inicial sortida d’aquesta, el 2016 completa el tercer període. Davant un panorama laboral desolador els joves han continuat a les aules.  Durant aquests anys s’ha observat una disminució de l’abandonament escolar d’un 40,1%.

Per tant, tal i com demostren les dades, quan l’atur juvenil creix disminueix l’abandonament escolar precoç. En l’inici de la crisi, dos de cada tres joves que havien deixat prematurament els seus estudis estava treballant. Actualment, només la meitat treballa i augmenta la seva presència a les aules.

Ensenyament pràctic

El perfil d’alumnat que no vol continuar la formació postobligatòria o que fins i tot no aconsegueix el graduat d’ESO es caracteritza per la desmotivació. Aquest col·lectiu es veu més atret per formacions pràctiques molt orientades al mercat laboral com les que pot proporcionar una Formació Professional (FP). Per aquest motiu, des de CCOO consideren que per millorar la taxa d’abandonament precoç s’haurien d’ofertar estudis d’aquestes característiques. El sindicat proposa generalitzar l’FP a tots els instituts i oferir-la integrada en els diferents estudis postobligatoris. Això però no es recull a la nova llei d’educació, la LOMCE.

Perquè els joves decideixin seguir estudiant, CCOO també proposa altres mesures. Entre elles aposten pel reforç de l’atenció a la diversitat i per l’impuls d’ensenyaments de segona oportunitat per assolir, com a mínim, l’ESO.

El cost que tindria retornar els joves a les aules se situa en 3.500 milions d’euros anuals, una xifra que suposa menys de la meitat de les retallades.

Etiquetes