Societat

Estàndard
Fàcil

Informació per millorar la salut

La Diputació de Barcelona fa una aposta per la salut a través de diferents exposicions que volen donar resposta a les inquietuds dels més joves i informar-los sobre aspectes importants de la seva quotidianitat. L’alimentació, la sexualitat, la higiene, la SIDA o el tabac són les temàtiques tractades des d’un punt de vista didàctic i reflexiu.

Mentre que les exposicions Menja bé, tu hi guanyes!, sobre l’alimentació, i Cuida’t les dents, sobre la higiene bucal, estan pensades per infants de primària, les altres temàtiques s’orienten específicament als alumnes d’ESO. Durant aquesta etapa formativa, coincident amb l’adolescència, els joves pateixen molts canvis tant externs com interns. A més, fan front a situacions desconegudes fins el moment pel que la informació proporcionada a les exposicions pot aclarir els dubtes al respecte.

Una de les descobertes que es produeix en aquesta etapa és la sexualitat. Un tema que sovint ve acompanyat de tabús, vergonyes i desconeixement. Des de la Diputació proposen “una visió positiva i saludable de la sexualitat” amb l’exposició Treu-li suc a la sexualitat. Aquesta reflexiona sobre els estereotips i mites dels diferents tipus de parella que existeixen i les motivacions o no per tenir relacions sexuals. A més, informa sobre els diferents mètodes anticonceptius tant per evitar un embaràs no desitjat com una malaltia de transmissió sexual. L’objectiu de la mostra és aconseguir actituds positives, responsables i saludables envers la sexualitat.

Degut a la incidència que la SIDA té a la societat, una de les mostres se centra específicament en aquesta malaltia de transmissió sexual. Si les altres exposicions tenien un format tradicional, amb plafons informatius, aquesta es presenta amb diferents quadres. Fins a 42 peces de diferents mides amb vinyetes tipus còmic realitzades per prestigiosos dibuixants com Azagra, Gin, Oscar o Lluïsot conformen la mostra El més perillós de la SIDA és no saber-ne res. Desidamonos. El missatge principal de l’exposició, que fa de l’humor el fil conductor, és que l’ús del preservatiu evita el contagi.

Per últim, l’exposició El tabac al descobert pretén informar els joves sobre què és el tabac i què implica el seu consum. A través de la mostra els alerta de l’estreta relació existent entre tabac i diners i els efectes que genera el consum d’aquesta substància no només en la seva salut sinó també en la imatge personal i el medi ambient.

Amb El tabac al descobert els joves haurien de tenir una postura clara i una actitud ferma davant l’oferiment de tabac. L’objectiu és desincentivar el seu consum o, si més no, retardar l’edat d’inici.

Totes les mostres vénen acompanyades d’una guia didàctica i altre material de suport com poden ser activitats per dur a terme a l’aula o webs per ampliar la informació. La informació, doncs, esdevé la principal eina per afrontar diferents aspectes vitals.

Etiquetes