Vida

Estàndard

El canvi climàtic fa a Espanya encara més vulnerable a les inundacions

La riuada de Sant Llorenç deixa 10 morts. Són uns 2.000 morts per crescudes des del segle XX, més que terratrèmols, onades de calor o temporals marítims Els científics han avisat de l'increment del risc d'inundacions que comporta el canvi climàtic per la "esperada concentració de les pluges" A més ha augmentat la vulnerabilitat per l'ocupació urbanística de zones de risc davant una precipitació sobtada que causi inundacions sobtades

Les inundacions, com la viscuda a Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), són el desastre natural que més morts causen a Espanya. Més que els terratrèmols, les onades de calor, els temporals marítims o els vendavals. Al Llevant mallorquí han perdut la vida deu persones. Un total de 329 van morir per crescudes d’aigua entre 1995 i 2015, un quart de totes les morts per fenòmens catastròfics, segons les dades del Ministeri de l’Interior. Des que va començar el segle XX, unes 2.000 víctimes mortals. I més de 100.000 evacuats.

Darrere de gran part de les inundacions està un episodi de pluja torrencial i Espanya (peninsular i insular) és especialment vulnerable a aquests fenòmens. Amb aquest panorama, el nou context de canvi climàtic incideix específicament en aquesta amenaça. Encara que cap episodi concret, com el registrat a Mallorca, pugui atribuir directament al canvi climàtic, l’anàlisi d’impactes del Ministeri de Medi Ambient avisava que aquest fenomen suposa un “increment del risc d’inundació a causa de l’esperada concentració de les pluges”.

Ja el 2009, el document de prevenció sobre el canvi climàtic del Panell Científic-tècnic de la Universitat d’Alacant calculava que “el risc d’inundació és major que fa tres dècades”. I especificava que, tot i que encara no hi havia registre d’una augment significatiu de pluges torrencials “sí que ha augmentat de manera notable l’exposició i vulnerabilitat davant aquests episodis”.

L’associació Ecologistes en Acció detalla que “al País Basc, les Illes Canàries i el litoral mediterrani” són les àrees on clarament “el risc enfront de les inundacions és major al començament del segle XXI que vint anys enrere”.

Si bé els informes del Panell d’Experts sobre Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC) han advertit que els fenòmens meteorològics extrems (pluges intenses, sequeres, pics de temperatura) es veuran exacerbats pel canvi climàtic, els ecologistes obren l’espectre i analitzen per què les riuades poden ser més perilloses ara: “l’augment de la superfície impermeabilitzada per desenvolupaments urbanístics” fa que el vessament sigui més gran.

El vessament és “l’aigua que s’escorre per la xarxa de drenatge fins a arribar a la xarxa fluvial”, segons la definició de Medi Ambient. Aquest camí de l’aigua cap als cursos es fa més destructiu sense una capa forestal que subjecti el terreny. La desforestació ha incidit en una escorrentia més perjudicial i erosiva que redunda al seu torn en avingudes més virulentes d’aigua (amb menys fre natural).

A més, Ecologistes afegeix que les “zones inundables estan cada vegada més ocupades per edificis i altres infraestructures”. De fet, les inundacions són el desastre que més indemnitzacions comporta per destrucció de béns: entre 2004 i 2014 es van abonar més de 71 milions d’euros, segons dades del Consorci de Compensació d’Assegurances. Per davant de tempestes o terratrèmols.

La riuada mortal de Sant Llorenç des Cardassar es va produir precisament per una d’aquestes precipitacions sobtades de les que han avisat els científics que analitzen el fenomen del canvi climàtic i les seves conseqüències. Un episodi de pluja extremadament intens caigudes sobre una zona reduïda i que “provoquen inundacions sobtades”, segons descriu l’Agència Estatal de Meteorologia. La llera desbordat estava dins d’una zona de risc d’inundacions, d’acord al catàleg del Govern balear.

Etiquetes

Comprova els teus coneixements!

Quines són les àrees on el risc enfront de les inundacions és més gran ara que fa vint anys?

Quina situació agreuja l'efecte de les pluges torrencials?

Quantes persones van morir a Espanya a causa de crescudes d'aigua entre 1995 i 2015?

Ànims, has completat un 0%