Estàndard

Dades per aprofundir en el problema

Les dades que encenen totes les alarmes

Tenen raó els joves. Estem davant d’una crisi civilitzatòria. Les dades d’augment de la temperatura i CO2 així ho demostren.

Els darrers quatre anys han estat els més càlids des de l’era preindustrial. Tots ells han estat més d’1ºC de promig per sobre de la base de referència: 1850-1900. [ Dades de l’Agència Mundial de la Meteorologia ].

A l’octubre de 2017 el Panel Internacional de Canvi Climàtic – IPCC – informava a Incheon, Corea del Sud, que la temperatura havia pujat 1ºC des de 1850-1900, a un ritme de 0,20ºC per decenni, una tendència que creix progressivament, de manera que entre 1980 i 2015 l’increment ha estat de 0,25 per dècada: quasi + 0,9ºC en 35 anys. De fet, fa més de 400 mesos que la temperatura no para de pujar.

A Catalunya, l’augment ha estat de 0,25ºC per decenni. I d’1ºC en els darrers 25 anys, a un ritme de + 0,4ºC per dècada. En total, +1,6ºC de mitjana des de 1950. [ Dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Àrea de Climatologia ]

El mes de gener de 2019, el CO2 abocat a l’atmosfera superava les 410 ppm [ D’un milió d’unitats de volum d’aire 410 corresponen a CO2.] Mai la humanitat ha viscut amb aquesta concentració de diòxid de carboni. I les expectatives són pitjors perquè en els darrers 5 anys ha augmentat el consum de combustibles fòssils, el principal causant de l’escalfament. I també el de les emissions de CO2, que s’havien contingut amb els ‘Acords de París’ però que en els dos darrers anys han tornat a créixer: [ 1,6% a 2017 i 2,7% a 2018].

Podeu consultar com augmenta, segon a segon, la concentració de CO2 a l’atmosfera Aquí -> [ https://2c.ggcc.upc.edu/contador/ ]

Aquí podeu trobar més informació sobre l’evolució de la temperatura i els CO2. -> [   http://www.sicom.cat/blog/evolucio-de-la-temperatura-i-el-co2/