Estàndard

DEBAT

Debat a classe sobre els resultats de l’estudi que conclou el següent: l’ús excessiu d’internet està relacionat amb un perfil caracteritzat per la introversió, els pensaments negatius i la baixa capacitat per interrelacionar-se amb altres persones.