Estàndard

Fer un viatge històric pels diferents assoliments feministes

Fer un viatge històric pels diferents assoliments feministes (sufragi universal, llei de
l’avortament, accés a estudis superiors…) a països de diferents continents i fer la
comparativa.