Estàndard

Per grups

Realitzar un projecte d’investigació sobre els orígens i la història de diferents
moviments musicals de carrer com el rap. Posteriorment presentar-ho a la classe.