Estàndard

Preparar preguntes a classe

Preparar preguntes a classe per entrevistar a dones de diferents generacions
(àvies, mares, germanes) per evidenciar els canvis en la vida de les dones a les
diferents èpoques. Posar-ho en comú a classe.