Estàndard

Treball en grup

Dividir la classe en grups. Cadascun s’encarrega de fer una recerca sobre dies
històrics del feminisme: 8 de març de 1857, el “dia lliure de les dones” a Islàndia, el
“dilluns negre” a Polònia… Després s’explicarà a la resta de la classe.