Estàndard

Canvi climàtic

alteració climàtica global produïda per causes naturals i per l’acció de l’home. Afecta a la temperatura, les pluges, el nivell de l’aigua del mar i, en conseqüència també afecta a les espècies animals i als humans.