Estàndard

Censura

Intervencions que els poders polítics realitzen sobre el material a publicar perquè consideren que no s’ajusten a uns criteris ètics, morals o polítics adequats. També pot implicar la prohibició completa del material a publicar.