Estàndard

Etnocèntric

actitud de superioritat d’una societat, raça o grup que pressuposa que les seves interpretacions socials i culturals són les correctes.