Estàndard

Gentrificació

substitució dels veïns d’un barri per d’altres de major poder adquisitiu. A través de la remodelació urbanística o l’augment dels preu de lloguer s’expulsa als veïns de sempre que no es poden permetre els costos.