Estàndard

Opinió pública

Manera de pensar que és comú a la majoria de la societat sobre un tema determinat.