Estàndard

Sostre de vidre

En estudis de gènere es considera la limitació que troben les dones en les seves carreres professionals que els impedeix seguir avançant i aconseguir càrrecs de responsabilitat.