Per Què?

Periodisme per a tots

Missatge en una ampolla, o els plàstics que mai desapareixen

És un dels grans problemes de la humanitat, però cada vegada hi ha més alternatives al plàstic, més investigació en nous materials, més propostes d’economia circular, en què el residus plàstics passen a convertir-se en recursos i no en [...]

Diccionari
aleatori

#Opinió pública:

Manera de pensar que és comú a la majoria de la societat sobre un tema determinat.

La bustia de la redacció

Descarrega l’últim número

La revista

Últim número: Barcelona, ciutat de ciutats