Societat

Estàndard
Fàcil

‘Karoshi’ o la mort per excés de treball

Disciplina, esforç i dedicació són tres adjectius que s’associen a la cultura laboral japonesa. Tot i que a primera vista poden considerar positius, treballadors i empresaris japonesos l’han portat fins a tal punt que les morts per excés de treball, o karoshi per la seva terminologia japonesa, són considerades un problema de salut pública. Segons el Ministeri de Treball Japonès, entre març de 2015 i 2016 més de 2.000 persones es van suïcidar a causa del estrès relacionat amb la feina, prop de 700 per cansament. Molts altres van patir infarts i altres afeccions derivades de l’estrès laboral.

Perquè el Govern reconegui una mort per karoshi, la víctima ha d’haver treballat més de 100 hores extra al mes previ a la seva mort, o 80 durant dos o més mesos previs a la mort. La llei laboral japonesa estableix que no s’han de superar les 40 hores de treball setmanal però permet les hores extra sempre que ocupador i empleat arribin a un acord.

Les dimensions del fenomen han portat a grans multinacionals a reconèixer morts per excés de treball. Això implica que les famílies reben una compensació de fins a 1,6 milions de dòlars, per part de l’empresa, i fins a 20.000 per part del Govern. Tot i així, de les prop de 2.000 peticions de compensació que rep l’executiu nipó, només prop del 40% prosperen, de manera que les xifres de morts per excés de treball podrien ser encara més elevades.

Tot i que el compromís amb l’empresa forma part dels valors laborals al Japó, el karoshi està reconegut al país des de 1987, data a partir de la qual el Ministeri de Treball va començar a recopilar dades i elaborar estadístiques. Llavors les mitjanes anuals de morts per excés de treball ascendien a uns dos-cents casos davant de les més de 2.000 víctimes actuals.

Etiquetes

Comprova els teus coneixements!

¿Què és el Karoshi?

¿Quins organismes reconeixen el Karoshi?

Quantes hores extra ha de treballar la víctima perquè es reconegui el karoshi?

Ànims, has completat un 0%