Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de FUNDACIÓ PERIODISME PLURAL, i té caràcter periodístic. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

 1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini Revista XQ està registrat a favor de FUNDACIÓ PERIODISME PLURAL, amb CIF G65978348 i domicili social en Avda. Josep Tarradellas 13, entresòl 2a, 08029 – Barcelona, i adreça de correu electrònic amics@fundacioperiodismeplural.cat.
  ISSN 2339-9619
 1. Propietat intel·lectual del web. La REVISTA XQ utilitza la llicència Creative Commons BY-SA (veure detalls). Això significa que l’USUARI pots copiar, difondre i remesclar el nostre contingut a Internet, fins i tot amb la intenció d’obtenir un benefici econòmic, sempre que l’USUARI utilitzi també aquest mateix tipus de llicència, és a dir, CC-BY-SA, sempre i quan no s’indiqui una llicència diferent. Per descomptat, sempre haurà de citar i enllaçar la font i l’autor del contingut que utilitzi.Si l’USUARI utilitza el contingut amb finalitats directament o indirectament comercials i no s’acull exactament a aquesta llicència, demanem si us plau que es posi en contacte amb nosaltres perquè autoritzem el seu ús.
 1. Intercanvi o difusió d’informació. La Revista XQ declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web.
 2. Actualització i modificació de la pàgina web. La Revista XQ es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.
 3. Indicacions sobre aspectes tècnics. La Revista XQ no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fos del seu control.Des de La Revista XQ no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
 1. Tractament de dades de l’usuari.
  Totes les dades que l’usuari pugui facilitar a La Revista XQ a través del seu mail de contacte o del formulari de dades que es facilita en l’apartat “Subscriptors”, s’inclouran en un fitxer titularitat de FUNDACIÓ PERIODISME PLURAL degudament inscrit en el RGAEPD, i comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades L.O 15/1999 de 13 de Desembre i el seu Reglament de Desenvolupament aprovat pel RD1720/2007.FUNDACIÓ PERIODISME PLURAL i La Revista XQ no cediran o comunicaran a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

  Utilitzarem les seves dades de contacte per mantenir-li informat sobre les activitats i esdeveniments promocionats per la nostra Fundació.

  L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a FUNDACIÓ PERIODISME PLURAL, Responsable del Fitxer, a través dels correus electrònics amics@fundacioperiodismeplural.cat o subscripcions@diarieducacio.cat

 2. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies tècniques necessàries per la seva optima gestió, l’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú al seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.
 3. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.