El projecte

La Revista XQ

l’aposta pel periodisme inclusiu

La Revista XQ (Per Què) és una iniciativa de la Fundació Periodisme Plural que té com a objectiu oferir les claus i el perquè de les notícies als estudiants. Està pensada per ser un instrument pedagògic pels mestres, però també per arribar als adolescents a partir de les seves famílies. Tant en el fons com en la forma, vol oferir als professors i als pares una eina eficaç per explicar l’actualitat als seus alumnes o als seus fills.
Des del periodisme, la Revista XQ vol contribuir al coneixement dels alumnes, fomentar la lectura entre els adolescents, despertar el plaer de comprendre a partir de la lletra impresa. La revista està especialment per alumnes adolescents. Però també a totes les persones que, per qualsevol motiu, necessitin una informació més accessible, de més fàcil comprensió..
La Revista XQ també neix amb la vocació de contribuir a l’educació permanent. A la necessitat de formar-se al llarg de tota la vida. Per això, encara que el principal objectiu sigui arribar als més joves, volem ser una eina útil a totes les persones que vegin en el periodisme una porta d’entrada a nous coneixements. En aquest sentit, la Revista XQ ofereix idees, propostes, lectures i activitats per aprofundir en els temes que tracta.
Vol ser una ‘illa de credibilitat’ pels estudiants perquè, com més informació hi ha, més necessària és la funció mediadora del periodista. La funció de verificar. La funció d’interpretar i analitzar aquest cabal immens d’informació per donar-li un sentit, que serveixi per conèixer i comprendre la realitat. Per trobar els ‘per què’. I, sobretot, per descobrir, entre els oceans d’informació, allò que és realment importants, rellevant, transcendent.
El propòsit és complementar la formació dels estudiants adolescents perquè aquests siguin capaços de comprendre l’actualitat i l’allau d’informació a la qual cada dia tenen accés de forma tutelada per un equip d’experts en periodisme i pedagogia. L’objectiu és dotar els alumnes amb eines per comprendre l’actualitat i el món en què viuen; millorar la comprensió lectora, amb continguts per a tots els nivells; ajudar a mestres i pares i mares en l’educació i transmetre valors de ciutadania, comunitat i solidaritat a través d’una interpretació acurada i responsable de les notícies.

És un projecte plenament inclusiu. Els continguts de la Revista XQ s’adapten al nivell de comprensió dels estudiants, als que s’acompanya del degut context i d’altres eines que permeten la seva fàcil assimilació. Les notícies porten una barra d’eines a les quals l’usuari podrà escollir el nivell en què vol llegir l’article -A (avançat) i B (bàsic)-. Cada contingut durà aparellada una sèrie de preguntes tipus test per avaluar la comprensió de cada notícia. Aquests tests estaran adaptats al nivell de lectura escollit.

La revista Per què està pensada pels nois i noies de 12 a 16 anys, però també per totes les persones que, per qualsevol motiu, necessitin una informació més accessible, de més fàcil comprensió.

Característiques de la Revista XQ

La Revista XQ neix en el context de l’anomenat ‘e-learning’, que abasta una enorme diversitat de pràctiques educatives i d’aprenentatge que impliquen l’ús d’Internet o algun tipus de tecnologia en xarxa. Es pot utilitzar com un suplement (i fins i tot com a substitut) de l’ensenyament a l’aula, a més d’ajudar a pares i mares en la formació dels seus fills. Des que Internet va començar a ser assimilat en l’ensenyament a finals dels anys noranta, l’ús d’Internet per a activitats com la discussió en línia, la realització de recerques Online i la creació de llocs web que acompanyen llibres de text s’ha generalitzat en els països del nostre entorn.

Objectiu:

La Revista XQ neix amb el propòsit de complementar la formació dels estudiants adolescents perquè aquests siguin capaços de comprendre l’actualitat i l’allau d’informació a la qual cada dia tenen accés de forma tutelada per un equip d’experts en periodisme i pedagogia.

Entre els aspectes positius que proposa la Revista XQ::

Dotar els alumnes amb eines per comprendre l’actualitat i el món en què viuen.

Millorar la comprensió lectora, amb continguts per a tots els nivells.

Ajudar a mestres i pares i mares en l’educació.

Transmetre valors de ciutadania, comunitat i solidaritat a través d’una interpretació tutelada de les notícies.

Concepte i perfils:

La Revista XQ és una publicació informativa digital que té per objectiu presentar continguts periodístics d’actualitat amb un enfocament pedagògic i divulgatiu.

L’objectiu és que els joves tinguin eines per entendre les notícies més importants d’avui dia, per a les quals cal comptar amb un ampli bagatge cultural i experiencial.

En l’àmbit pedagògic, s’emmarca dins de les tècniques mixtes d’educació cara a cara i Online, en el sentit que per aprofitar el màxim potencial de la publicació digital XQ cal que hi participin un educador o facilitador (professors, mares o pares …).

La Revista XQ es dirigeix, principalment, a mares, pares i professors de joves estudiants.

A totes les persones que, per qualsevol motiu, necessitin una informació més accessible, de més fàcil comprensió

Com funciona

La Revista XQ es construeix al voltant d’una pàgina web optimitzada per a mòbils de format bloc. La pàgina web s’articula com el canal primari en el qual es relaciona la comunitat i s’ofereixen espais de participació.
Les notícies es categoritzen de la forma més adequada perquè tant els facilitadors o educadors (professors, mares i pares) com els estudiants puguin accedir als continguts que més els interessen.

Els continguts de la Revista XQ són notícies d’interès general, redactades de manera que s’adapten al nivell de comprensió dels estudiants, a les que s’acompanya del degut context i d’altres eines que permeten la seva fàcil assimilació.

Dos nivells de lectura

Les notícies porten una barra d’eines a les quals l’usuari pot escollir el nivell en què vol llegir l’article: ‘A’ (avançat) o ‘B’ (bàsic)
Per defecte apareix el nivell A, i dóna una segona oportunitat per llegir-ho d’una forma encara més entenedora. I aquesta elecció es pot fer ‘discretament’ (per treballs a l’aula, per exemple) i només per aquells articles que li costi més d’entendre a l’alumne.

Test de comprensió lectora

La majoria dels continguts porten aparellat una sèrie de preguntes tipus test per avaluar la comprensió de cada notícia. Es planteja una pregunta amb quatre possibles respostes i permet l’autocorrecció immediata.

Activitats complementàries

La Revista XQ ofereix idees, propostes, lectures i activitats per aprofundir en els temes que tracta. Són les activitats complementàries que poden arribar a convertir una notícia en el primer pas d’un projecte educatiu.

Organització dels continguts

Els continguts de la Revista XQ s’organitzen en dos nivells. A la portada per criteris d’actualitat i de jerarquia informativa. I, en segon lloc, de forma temàtica a partir del que anomenem Trending. Aquí d’una forma molt visible s’agrupen els continguts per la seva afinitat a partir de conceptes molt amplis i oberts com:

Versió en paper

Els contenguts de XQ també s’editen en versió PDF (optimitzat per a la seva impressió en paper A4). Una vegada al mes XQ es publicarà en format revista de paper per si es vol imprimir. Així es pot convertir en material escolar per, des del periodisme, contribuir a fomentar la lectura entre les nenes i els nens, despertar el plaer de comprendre a partir de la lletra impresa.

Versió Newsletter

Les notícies que s’envien setmanalment per correu electrònic als subscrits al butlletí per compartir i treballar amb els alumnes o fills.

Comunitat i participació:

L’aprenentatge participatiu involucra els joves com a participants actius en el cicle complet d’aprenentatge, des del disseny de problemes fins a l’avaluació de solucions. Les eines que posarà la Revista XQ a disposició d’estudiants i educadors permetran:

Els usuaris registrats podran enviar notícies d’interès a través d’una bústia de redacció, que es poden incloure a la web.

Participar activament en l’elecció de temes d’interès de l’equip de XQ

Comentar les notícies en un entorn pedagògic moderat per l’equip de XQ

Utilitzar eines per avaluar els coneixements d’actualitat i la comprensió d’aquests.

Continguts ‘Add-on’ per a mitjans de comunicació

Per què? Pot integrar-se en altres mitjans de comunicació existents de dues formes:
El bloc es pot incorporar com a secció, utilitzant un format gràfic que s’integri en el sistema del mitjà de comunicació.
Les notícies dels mitjans de comunicació que tinguin una versió Per què?, poden incorporar un botó o enllaç per consultar-la en línia, així com un botó per imprimir directament la notícia en format ‘per a joves’.

Un projecte de la Fundació Periodisme Plural

La Revista XQ està editada per la Fundació Periodisme Plural. Constituïda el febrer del 2013 per un grup de periodistes i intel·lectuals, la Fundació edita el diari Catalunya Plural (2013); El Diari de l’Educació (2014); El Diari del Treball (2015); El Diari de la Sanitat i El Diario de la Educación (ambdós el 2016). Junts constitueixen un projecte amb vocació de contribuir a la qualitat democràtica a partir de l’exercici del periodisme. Amb la voluntat de reivindicar, com estableixen els estatuts de la Fundació, “el periodisme independent, crític i lliure, i el foment de la informació i el debat públic com a elements vitals de la ciutadania”.
La Fundació Periodisme Plural ha estat declarada d’interès social per part de la Generalitat i és la primera entitat sense ànim de lucre creada a Catalunya en l’àmbit del periodisme. La Fundació té la seva pròpia mirada sobre la realitat i l’explica amb total transparència. Una mirada que es resumeix en la defensa dels drets humans, incloent-hi el “dret a una informació veraç i plural”. El dret a saber.
La Fundació té la voluntat de crear eines útils per les comunitats que estan en primera línia en la defensa dels drets essencials, de l’educació, de la salut, del treball, de l’habitatge, de la igualtat de gènere, de l’acolliment als immigrants i refugiats… Compartim aquests objectius amb els ciutadans que han decidit implicar-se per tal de fer possible el periodisme independent perquè saben que el seu suport és crucial per a la democràcia. En aquest sentit, la Fundació fa permanentment una crida als lectors perquè participin en el projecte.
La fórmula de la Fundació permet proclamar des del primer moment i amb total transparència que el periodisme no hauria de tenir ‘ànim de lucre’, sinó ànim de servei als ciutadans. De servei de comunitats de lectors. Amb credibilitat i amb un horitzó ètic. Amb la implicació dels ciutadans. Amb una l’aliança entre el periodisme i una societat activa. Amb fórmules econòmiques que garanteixin la nostra independència.