Fundació Periodisme Plural

La Fundació Periodisme Plural va ser constituïda el febrer del 2013 per un grup de periodistes i intel·lectuals. Ha estat declarada d’interès social per part de la Generalitat i és la primera entitat sense ànim de lucre creada a Catalunya en l’àmbit del periodisme. La Fundació té la seva pròpia mirada sobre la realitat i l’explica amb total transparència. Una mirada que es resumeix en la defensa dels drets humans, incloent-hi el “dret a una informació veraç i plural”. El dret a saber.

La Fundació té la voluntat de crear eines útils per les comunitats que estan en primera línia en la defensa dels drets essencials, de l’educació, de la salut, del treball, de l’habitatge, de la igualtat de gènere, de l’acolliment als immigrants i refugiats… Compartim aquets objectius amb els ciutadans que han decidit implicar-se per tal de fer possible el periodisme independent perquè saben que el seu suport és crucial per a la democràcia. En aquest sentit, la Fundació fa permanentment una crida als lectors perquè participin en el projecte.

La fórmula de la Fundació permet proclamar des del primer moment i amb total transparència que el periodisme no hauria de tenir ‘ànim de lucre’, sinó ànim de servei als ciutadans. De servei de comunitats de lectors. Amb credibilitat i amb un horitzó ètic. Amb la implicació dels ciutadans. Amb una l’aliança entre el periodisme i una societat activa. Amb fórmules econòmiques que garanteixin la nostra independència.

La Fundació Periodisme Plural edita diversos mitjans: Catalunya Plural va néixer el 15 de maig del 2013. Va ser el primer diari editat per la Fundació Periodisme Plural. Després vindrien El Diari de l’Educació (2014), El Diari del Treball (2015), El Diari de la Sanitat i El Diario de la Educación (ambdós el 2016). Junts constitueixen un projecte amb vocació de contribuir a la qualitat democràtica a partir de l’exercici del periodisme. Amb la voluntat de reivindicar, com estableixen els estatuts de la Fundació, “el periodisme independent, crític i lliure, i el foment de la informació i el debat públic com a elements vitals de la ciutadania”.