Estàndard

Bretxa salarial

Diferència de sou que es produeix entre homes i dones per realitzar la mateixa feina.