Estàndard

Llibertat de premsa

Dret fonamental dels ciutadans a informar-se i a ser informats sense que la informació estigui controlada o censurada pel poder polític.